top of page

การแปลจดหมายข่าวสาร (Newsletter)

ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้มักมีอีเมลเป็นของตัวเองซึ่งอาจมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี การโฆษณาสินค้าผ่านอีเมลจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการโฆษณาทั่วไปเพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง


จดหมายข่าวสาร หรือ Newsletter เป็นโฆษณาออนไลน์อีกหนึ่งรูปแบบซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพื่อเข้าถึงลูกค้า ไม่เว้นแม้กระทั่งในแวดวงนักชิมไวน์อย่างเว็บไซต์ Jamesuckling.com สื่อไวน์ที่คึกคักที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้เลือกใช้บริการของ สุขโข แปลภาษา มานานกว่า 8 ปีในการแปลเนื้อหาจดหมายข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เรามีทีมนักแปลที่มีความสามารถด้านการตลาด ซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงานการโฆษณาและแปลบทความเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้จดหมายข่าวสารของคุณเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น


สุขโข แปลภาษาสามารถช่วยคุณแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย ดังนั้นอย่าลังเลที่จะแปลจดหมายข่าวสารเพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณ


Posted by SUKO Translation

 


SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.


Line ID: @suko.translation

055-697-155 | 093-315-4000 www.suko-thai-translation.com

Comments


bottom of page