top of page

ขอแสดงความยินดี


สุขโข แปลภาษา ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่า เมื่อไม่นานมานี้ นักแปลภาษาฝรั่งเศสของเรา 2 คนได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และอยู่ในรายชื่อนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว


การเป็นนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารแปลที่ผ่านการรับรองและมีคุณภาพ ขณะนี้ สุขโข แปลภาษา มีนักแปลทั้งสิ้น 3 คนที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทและเป็นโอกาสที่เราจะให้คำปฏิญาณถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระดับความเป็นเลิศในผลงานแปลของเรา


เราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สำหรับความเชื่อมั่นและโอกาสที่มอบแก่เราComments


bottom of page