top of page

บอกรักโลกด้วย 3 วิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลกลางเดือนที่ผ่านมา หลายคนคงอิ่มอกอิ่มใจไปกับการมอบและรับความรักกับคนพิเศษและคนรอบข้างแล้วใช่ไหม วันนี้ สุขโข แปลภาษา จึงอยากชวนทุกคนมาส่งท้ายเดือนด้วยการมอบความรักความใส่ใจแก่ผู้ที่ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราอีกผู้หนึ่ง นั่นคือ "โลก" ของเรานั่นเอง


ส่วนวิธีแสดงความรักที่จะเสนอวันนี้มี 3 วิธีง่าย ๆ ได้แก่


1. ใช้ถุงซ้ำให้มากที่สุด

ปัจจุบัน หลายประเทศรวมถึงไทย ได้ประกาศนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกและรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าทดแทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ "ถุงผ้า" เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแน่หรือ?


รายงานจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและอาหารประเทศเดนมาร์กที่เผยแพร่ในปี 2551 ชี้ว่า ถุงผ้าที่ผลิตจากฝ้ายทำร้ายโลกมากกว่าถุงกระดาษและถุงพลาสติก เนื่องจากใช้ทรัพยากรจำนวนมากในกระบวนการผลิตและไม่สามารถรีไซเคิลได้ ถุงผ้าหนึ่งใบจึงอาจจำเป็นต้องใช้ซ้ำถึง 7,000 ครั้ง รองลงมาคือ ถุงกระดาษซึ่งต้องใช้ซ้ำประมาณ 43 ครั้ง เนื่องจากต้องตัดไม้มาเป็นวัตถุดิบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ถุงพลาสติกจึงอาจเป็นตัวเลือกที่เพิ่มอุณหภูมิให้โลกน้อยที่สุดก็ว่าได้


แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะเรียกร้องให้ทุกคนกลับมาใช้ถุงพลาสติกแบบ "ใช้ครั้งเดียวทิ้ง" อย่างเมื่อก่อน แต่เราส่งเสริมให้ใช้ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงผ้า หรือถุงกระดาษ เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสียไปและลดการสร้างขยะให้แก่โลก


2. กินอาหารให้หมดจาน

รายงานจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่า มีอาหารประมาณ 1 ใน 3 กลายเป็นอาหารเหลือทิ้ง (ทั้งที่ประชากรโลก 11%กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหาร) และขยะจากอาหารเหล่านี้สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 3,300 ล้านตัน หรือคิดเป็นประมาณ 30%ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทั่วโลก


นอกจากนี้ ตลอดทั้งกระบวนการผลิตยังทำร้ายสิ่งแวดล้อมไม่น้อย เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำปริมาณมหาศาล การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการเกษตร การรุกป่าเพื่อทำเป็นพื้นที่ทำปศุสัตว์ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการขนส่งและการแปรรูป ฯลฯ


การกินอาหารให้หมดจานจึงเป็นหนทางที่จะทำให้ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสียไปคุ้มค่าที่สุด รวมถึง

ช่วยลดคาร์บอนจากอาหารเหลือทิ้ง นอกจากนี้ การกินอาหารประเภทสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (Low-Carbon Diet) หรือเลือกวัตถุดิบในท้องถิ่นยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนระหว่างกระบวนการผลิต

อีกด้วย


3. มอง "ตรา" สักนิด ก่อนคิดจะซื้อ

ดังที่ทุกคนทราบว่า การผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งย่อมต้องแลกมาด้วยต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม เมื่อกระแสรักษ์โลกมีแนวโน้มจะยิ่งแพร่หลายมากขึ้น ผู้ผลิตหลายรายในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ จึงหันมาผลิตสินค้า

ที่ตอบสนองต่อกระแสนี้มากขึ้น เช่น

อาหารที่ดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ดูได้จากสัญลักษณ์


ผลิตภัณฑ์จากไม้ (รวมถึงกระดาษ) ที่ใช้ไม้ที่ปลูกขึ้น ดูได้จากสัญลักษณ์
สินค้าอื่น ๆ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำในกระบวนการผลิต ดูได้จากสัญลักษณ์


นี่เป็นตัวอย่างวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขยะที่ยังใช้ไม่คุ้มค่า

การรบกวนโลกให้น้อยลงยังถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพื่อพัฒนาไปสู่การปรับสมดุลระหว่างมนุษย์

กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ลองคิดดูว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นเพียงใดหากเราแสดงความรักต่อโลกด้วย 3 วิธีง่าย ๆ นี้ทุกวัน!

Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


Commenti


bottom of page