top of page

สุขโข แปลภาษา: การแปลเชิงสร้างสรรค์ (Transcreation)


การแปลเชิงสร้างสรรค์ หรือ Transcreation นี้ คือการแปลที่ผู้แปลจะใส่ความคิด เพิ่ม เสริม หรือเติมแต่งเนื้อหาดั้งเดิม เพื่อให้ได้ความหมายที่สละสลวย โดดเด่น และดึงดูดใจผู้อ่าน โดยส่วนมากการแปลประเภทนี้จะอยู่ในแวดวงต่าง ๆ เช่น คำบรรยายผลิตภัณฑ์ โฆษณา สโลแกน หรือเนื้อหาที่ต้องการจับความสนใจของผู้ที่ได้พบเห็น


เรามองว่าการแปลในลักษณะนี้เป็นความท้าทายของการสรรค์สร้างผลงานแปลในอีกรูปแบบหนึ่ง เราอาจตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า เราจะใช้วิธีการเลือกสรรค์คำแปลอย่างไรให้ผู้ที่ได้อ่านนั้นรู้สึกสนใจ อยากติดตามต่อ หรือก่อให้เกิดการโน้มน้าว อีกทั้งยังต้องคงไว้ซึ่งความไหลลื่นไม่มีจุดสะดุดที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกติดขัด ผู้แปลนั้นต้องใช้ความสร้างสรรค์ ลวดลายการใช้ภาษา คลังคำศัพท์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังต้องรู้จักพลิกแพลงรูปแบบประโยคให้ชวนต้องใจ ถือเป็นการรังสรรค์ผลงานที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว


และแน่นอนว่าทางสุขโข แปลภาษา ก็ได้รับมอบหมายและสั่งสมประสบการณ์งานแปลประเภทนี้มาไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยายที่ต้องสั้น กระชับ และชวนอุดหนุนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือแม้แต่เครื่องประดับหรูหราเองก็ตาม ไม่เท่าเพียงเท่านั้นงานผลิตภัณฑ์ของฝากท้องถิ่นเราก็เคยฝากฝีไม้ลายมือมาแล้ว และในปัจจุบันก็ยังมีงานแปลเชิงสร้างสรรค์เข้ามาให้เราได้ลับคมฝีมืออยู่เนือง ๆ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ทีมนักแปลของเรานั้นยินดีจะสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง และหากใครสนใจฝากฝังให้เรารับผิดชอบการแปลประเภทนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์หรือ Facebook เราพร้อมให้บริการทุกเมื่อ
 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000Comments


bottom of page