top of page

เพียงร่วมมือกัน โลกของเราก็ดีขึ้นได้!


เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ขอให้เราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะมลพิษในอากาศ โดยในช่วงเวลาที่คุณภาพอากาศย่ำแย่เช่นนี้ การย้ำเตือนถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเผาขยะหรือการจุดไฟในที่โล่งถือเป็นเรื่องสำคัญ


การเผาขยะหรือการจุดไฟในที่โล่ง อาจส่งกระทบผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน ก๊าซพิษจากการเผาไหม้นี้อาจทำให้มลพิษในอากาศสูงขึ้น ฝุ่นละอองอนุภาคเล็กเพิ่มขึ้น และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากขึ้นด้วย


ในฐานะผู้ประกอบการ องค์กร หรือบุคคลทั่วไป เราทุกคนมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรการที่ชัดเจนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับผิดชอบและร่วมกันอนุรักษ์โลกของเรา


สุขโข แปลภาษา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการริเริ่มนี้ และส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการกระทำอันก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ดีขึ้น


เพียงร่วมมือกัน โลกของเราก็ดีขึ้นได้!


สามารถคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อดูอัตรามลพิษในพื้นที่ของพวกเรา : https://www.iqair.com/th/air-quality-map/thailand/sukhothaiКомментарии


bottom of page