top of page

แปลเอกสารเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลหากคุณต้องการแปลเอกสารราชการอย่างใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรม การจดทะเบียนสมรส การเรียนต่อต่างประเทศ หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ สุขโข แปลภาษาสามารถช่วยแปลเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้คุณได้ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย โดยมีความถูกต้องแม่นยำ และมีตราประทับรับรองคำแปลของนักแปลที่ได้รับการรับรองอีกด้วย

สุขโข แปลภาษา บริษัทของเราผ่านการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ให้เป็นบริษัทแปลในรายชื่อของสถานทูตฯ เรามีนักแปลภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเป็นผู้แปล และตรวจสอบความถูกต้องของการแปลอย่างครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่ผิดเพี้ยนหรือตกหล่นไปจากต้นฉบับอย่างแน่นอน


หากคุณต้องการแปลเอกสาร ไม่ว่าจะระยะไกลแค่ไหนเราทำได้ ไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องเดินทางมาหาเรา เพียงแค่คุณส่งเอกสารของคุณผ่านทางอีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ หรือทางไปรษณีย์ เราสามารถเริ่มดำเนินการแปลให้คุณได้ทันที


สามารถส่งเอกสารเพื่อให้ทีมนักแปลประเมินราคาได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

Line ID: @suko.translation

Email : Contact@suko-thai-translation.com

โทร 055 697 155 หรือ 093 315 4000

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย


กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 หรือ 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


Comments


bottom of page