top of page

มวยไทย | Muay Thaiมวยไทย คือศิลปะการป้องกันตัวที่ใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เป็นอาวุธ นักรบไทยในสมัยโบราณฝึกมวยไทยเพื่อใช้ต่อสู้ในระยะประชิด โลกตะวันตกรู้จักมวยไทยครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1เมื่อประเทศไทยส่งทหารเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร โดยในขณะที่ทหารไทยประจำการอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั้น เหล่าแม่ทัพไทยได้จัดให้มีการชกมวยขึ้นในค่ายทหาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารทุกคน นอกจากนี้ยังมีทหารฝรั่งเศสจำนวนมากที่สนใจและร่วมขึ้นสังเวียนเพื่อประลองฝีมือ

ปัจจุบัน มวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเมืองไทยเพื่อฝึกปรือศิลปะแขนงนี้ และยังมีการจัดแข่งขันมวยไทยในระดับสากล ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก

 

Edited and translated in three languages by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com


bottom of page