top of page

สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส ตอนแปลเอกสารวีซ่านักเรียนโดยทั่วไปเอกสารที่ใช้ในการขอยื่นวีซ่าพำนักระยะยาวที่ประเทศฝรั่งเศส หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาไทย ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนจึงนำไปยื่นได้ เช่น

- ใบรับรองทุนการศึกษา ฉบับแปล

- เอกสารเปลี่ยนนามสกุล ฉบับแปล

- ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา ฉบับแปล

โดยปกติองค์กรที่มอบทุนการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาจะให้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้ว จึงไม่ต้องแปลเอกสารอีก สามารถนำเอกสารดังกล่าวยื่นได้เลย ส่วนกรณีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจำเป็นต้องแปลเอกสาร

ข้อควรระวัง!

แม้จะไม่มีในรายการเอกสารที่จำเป็น แต่นักเรียนที่จะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสมักถูกขอให้ยื่นสูติบัตรฉบับจริงและสูติบัตรฉบับแปล (Birth certificate with translation) เป็นเอกสารประกอบ คาดว่าทางสถานทูตฯ ขอสูติบัตรเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของบิดาและมารดา ผู้ลงชื่อในเอกสารค้ำประกันส่งเสียค่าเล่าเรียน (Financial Guarantee Letter)

1. การแปลภาษาอังกฤษ

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อขอวีซ่าไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส เราสามารถแปลเอกสารเองได้ โดยดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มฉบับแปลเอกสารราชการ และดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลจากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล จากนั้นนำเอกสารที่แปลไปรับรองการแปลและรับรองสำเนาเอกสารฉบับจริงที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โดยบริการรับรองเอกสารทั่วไปใช้เวลา 3 วันทำการ หากไม่อยากรอนานสามารถใช้บริการด่วนซึ่งจะได้รับเอกสารภายในวันที่ยื่นเอกสาร แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1 เท่าตัว ถ้าต้องการใช้บริการด่วนควรบันทึกข้อมูลใส่แฮนดี้ไดรฟ์หรือนำโน้ตบุ๊กติดไปด้วย เพราะกรณีที่แปลรายละเอียดผิดพลาด ก็สามารถแก้ไขและพิมพ์เอกสารใหม่ แล้วยื่นฉบับแก้ภายในวันเดียวกันได้ หรือเลือกใช้บริการกับศูนย์แปลที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสถานทูตฯ หมดปัญหาเรื่องเอกสารผิดพลาดและประหยัดเวลามากขึ้น 2. แปลภาษาฝรั่งเศส


สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 28 ปีที่จะไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส ต้องเตรียมสูติบัตรฉบับแปลภาษาฝรั่งเศสสำหรับใช้ยื่นสมัคร Sécurité Sociale หรือประกันสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต่างชาติ (ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศใน EU) จำเป็นต้องสมัครทุกคน โรงเรียนแต่ละแห่งน่าจะบอกรายละเอียดส่วนนี้หลังจากได้รับใบตอบรับเข้าเรียน (หากต้องใช้สูติบัตรฉบับแปลเพื่อยื่นสมัคร Sécurité Sociale อยู่แล้ว เมื่อสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมตอนสมัครวีซ่า สามารถยื่นสำเนาฉบับแปลฝรั่งเศสได้เลย ไม่ต้องแปลเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)

2.1 ขั้นตอนแรกของการเตรียมเอกสารฉบับแปลฝรั่งเศสคือ นำสำเนาใบเกิดภาษาไทยไปรับรองสำเนาเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล การรับรองสำเนาแบบนี้ไม่ใช่การเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยตัวเราเอง แต่เป็นการนำเอกสารต้นฉบับและสำเนาไปให้กรมการกงสุลเปรียบเทียบดูและประทับตรารับรองของกระทรวงต่างประเทศ ว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องได้รับการรับรองตามกฎหมาย 2.2 หลังจากนั้น ให้เราเอาสำเนาที่ได้รับการรับรองแล้ว ไปจ้างแปลโดยใช้สถาบันภาษาหรือนักแปลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส ราคาและระยะเวลาของแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไป


2.3 ต่อมาให้นำสำเนาที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกงสุลแนบใบแปลภาษาฝรั่งเศส ไปให้สถานทูตฝรั่งเศสรับรองคำแปลอีกรอบ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นถ้าไม่ได้แปลกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส สถานทูตฯ จะไม่รับพิจารณา สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องนัดเวลาจองล่วงหน้า ภายในช่วงเวลา 08.30-12.00 น. อย่าลืมนำใบตอบรับจากโรงเรียนไปด้วย

เพราะอาจจะได้ส่วนลดราคานักเรียน

ข้อควรระวัง!

มีหลายคนที่เมื่อเดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศส ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน Sécurité Sociale ขอให้ส่งเอกสารอีกครั้ง เนื่องจากยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาฝรั่งเศสไปอย่างเดียว แล้วเข้าใจผิดว่าสถาบันภาษาที่จ้างแปลนั้นแปลมาไม่ดี อันที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากใบแปลภาษาฝรั่งเศสจะนำไปใช้งานที่ฝรั่งเศสได้จริงได้ ก็ต่อเมื่อทำการยื่นรับรองคำแปลกับสถานทูตฝรั่งเศสในไทยพร้อมใบรับรองสำเนาจากกรมการกงสุลแล้วเท่านั้น แต่ละขั้นตอนนั้นไม่ยากอย่างที่คิด การเอกสารให้พร้อมจึงสำคัญ สุขโข แปลภาษา มีนักแปลที่ได้รับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-ฝรั่งเศส เราพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการท่านตลอดเวลา

สอบถามเรื่องเอกสารแปลภาษาฝรั่งเศส โทร. 055 697 155


 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

https://www.hotcourses.in.th/study-in-france/visa-guides/long-stay-visa-application-3-france/

Supapit Saikaew https://pixabay.com/en/paris-france-monument-sculpture-112220/ https://pixabay.com/en/louvre-pyramid-paris-architecture-102840/

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com

bottom of page