top of page

วีซ่าเชงเกน | Schengen Visaรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเอกสารไปเยอะแล้ว มาทำความรู้จักกับเชงเกนวีซ่า (Schengen Visa) จะได้เตรียมตัวและเข้าใจก่อนจะไปเที่ยวยังประเทศที่ต้องขอเชงเกน

วีซ่าเชงเกน (Schengen Visa) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนไปได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุก ๆ ประเทศที่ไประหว่าง 26 ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเกนนี้ และจะไม่มีด่านตรวจวุ่นวายมากมาย อาจจะมีบ้างตามสถานการณ์ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) เหมาะกับคนที่วางแผนจะเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และขอได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน


ประเทศที่สามารถใช้วีซ่าร่วมกันจะต้องเป็นประเทศในกลุ่มเชงเกน (Schengen Countries) มีทั้งหมด 26 ประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเชก, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สโลวีเนีย, สโลวาเกีย, สเปน, สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์

*ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปทริปยุโรป*

ยังมีอีก 4 ประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มเชงเกน ได้แก่ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร บัลแกเรีย และ โรมาเนีย ที่ยังต้องขอวีซ่าแยกอยู่ ก่อนจะเดินทางอย่าลืมตรวจเช็กให้ดี

วีซ่าเชงเกนมี 4 ประเภท

1.วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (วีซ่าประเภท A) พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเกนบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเกน ก็จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน


2.วีซ่าเดินทางผ่านหรือทรานซิท (วีซ่าประเภท B) เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเกน) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น


3.วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป วีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน มีแบบ Single entry visa และ Multiple entry visa


4.วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (วีซ่าประเภท D) วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตฝรั่งเศส วีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวีซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะฝรั่งเศส และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่ฝรั่งเศสซะก่อน (คือมาถึงที่ฝรั่งเศสแล้ว ให้รีบทำเรื่อง) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเกนประเทศอื่นได้


อายุของวีซ่าเชงเกนขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเชงเกน 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเจ้าหน้าที่


ทั้งหมดนี้เป็นแค่ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบเกี่ยวกับวีซ่าเชงเกน รายละเอียดเอกสารและกฎระเบียบต่างๆขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ หากเราจะไปท่องเที่ยวควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินเอกสารต่าง ๆ

สุขโข แปลภาษาพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องแปลเอกสาร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055 697 155

หรือ


เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณ

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

https://www.skyscanner.co.th/news/how-to-apply-shengen-visa https://www.dplusguide.com/2014/schengen-visa http://www.scratchdaworld.com/?p=1991

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com

bottom of page