top of page

การจดทะเบียนสมรสกับคนฝรั่งเศสในประเทศไทย


กลายเป็นคำถามยอดนิยมสำหรับเอกสารในการขอจดทะเบียนสมรสกับคนฝรั่งเศสในประเทศไทย ต้องใช้เอกสารอะไร แปลที่ไหน รับรองกับใคร วันนี้เรานำข้อมูลจากประสบการณ์ของคุณ Naranya (นามแฝงในLadyinter) ที่เคยจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสในปี 2016 มาฝากกัน


กรณีของคุณ Naranya ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศส ทั้งสองคนมีสถานะโสดทั้งคู่ แบ่งขั้นตอนไว้ง่าย ๆ 3 ขั้นตอนดังนี้

ส่วนที่ 1.ยื่นเอกสารที่สถานทูตเพื่อขอลงทะเบียน

ขั้นแรกเลยให้เข้าไปนัดวันยื่นเอกสารกับสถานทูต ที่นี่ หลังจากได้วันนัดหมายเรียบร้อยแล้วให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

ฝ่ายหญิง *เอกสารทุกอย่างแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสยกเว้นบัตรประชาชนและพาสปอร์ต*

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

2. พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา

3. ทะเบียนบ้านตัวจริง และทะเบียนบ้านฉบับแปลเป็นฝรั่งเศส+สำเนา 1 ชุด

4. ใบเกิดตัวจริง (ไปขอคัดลอกใหม่ที่สำนักงานเขตที่เกิดเพราะสถานทูตต้องการเอกสารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส พร้อมสำเนา 1 ชุด

5.ใบโสดตัวจริง และฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส พร้อมสำเนา 1ชุด

6.ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริงและฉบับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส พร้อมสำเนา 1ชุด (ถ้ามี)


ฝ่ายชาย

1.พาสปอร์ต 2.บัตรประชาชน 3.สูติบัตร 4.เอกสารรับรองการทำงาน 5.เอกสารรับรองเงินเดือน 6.เอกสารรับรองที่อยู่ 7.เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศส *เอกสารควรเตรียมตัวจริงพร้อมสำเนา*

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วก็นำไปยื่นตามวันนัด พอถึงหน้าสถานทูตก็ยื่นใบนัดพร้อมพาสปอร์ตให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัย แล้วเขาจะเรียกให้ผ่านเครื่องตรวจโลหะและตรวจกระเป๋าทีละคน หลังจากผ่านด่านให้เดินเข้าไปในตัวอาคารจะเจอเจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศสก็ให้แจ้งว่ามายื่นเรื่องจดทะเบียนสมรส เจ้าหน้าที่จะจดชื่อและเลขพาสปอร์ต นั่งรอซักครู่เจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อพร้อมบอกเลขห้องที่จะทำการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องจะสัมภาษณ์ทั้งคู่เล็กน้อย เช่น เจอกันได้อย่างไร เคยพบครอบครัวของแต่ละฝ่ายไหม เพื่อกรอกข้อมูลหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6-8 สัปดาห์ หากเอกสารพร้อมแล้วจะแจ้งไปที่อีเมลของฝ่ายขาย สามารถไปรับที่สถานทูตได้โดยไม่ต้องนัดใหม่

ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารไปยังเมืองของว่าที่คู่สมรสในฝรั่งเศสเพื่อทำการปิดประกาศการสมรสว่าไม่มีใครคัดค้านประมาณ10วัน เมื่อสิ้นสุดการปิดประกาศเจ้าหน้าที่ทางฝรั่งเศสจะทำเอกสารตอบกลับมายังประเทศไทย เมื่อถึงกำหนดและเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับเอกสารจากฝรั่งเศสแล้ว คุณและว่าที่คู่สมรสต้องไปรับเอกสารด้วยตัวเอง เอกสารที่ได้รับจากสถานทูตนั่นคือ ใบรับรองโสดของฝ่ายชาย เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้นำไปแปลเป็นภาษาไทย แล้วนำไปให้สถานทูตรับรองเอกสารอีกครั้ง
และนำเอกสารไปรับรองกับกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:00-15:30)

ส่วนที่ 2 การจดทะเบียน ที่สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนมีดังนี้

ฝ่ายหญิง

1. บัตรประชาชนตัวจริง+สำเนา 2 ชุด

2. ทะเบียนบ้านตัวจริง+สำเนา 2 ชุด

ฝ่ายชาย

1. พาสปอร์ตตัวจริง+สำเนา 2 ชุด

2. สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีแสตมป์เข้าออกประเทศไทย 2 ชุด

3. ใบรับรองโสด(ที่แปลและไปประทับตราจากสถานทูตฝรั่งเศสและกงสุล)+สำเนา 2 ชุด


ขั้นตอนการจดทะเบียนที่อำเภอใช้เวลาไม่นาน เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบทะเบียนสมรสและ คร.2 ให้นำใบคร.2 ตัวจริงไปรับรองที่กงสุล จากนั้นนำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส แล้วให้กลับไปยื่นที่สถานทูตอีกครั้งหลัง รอประมาณ 7-10 วัน ก็จะได้รับ ใบ Acte de marriage เสร็จสิ้นการจดทะเบียนสมรส ถูกต้องครบถ้วนทั้งประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสเพื่อยื่นขอวีซ่าเป็นขั้นตอนต่อไป


ส่วนที่ 3 ขอวีซ่า

ขอวีซ่าทำการนัดหมายผ่าน TLS โดยเลือกหัวข้อคู่สมรสของพลเมืองฝรั่งเศส (พำนักระยะยาว) เอกสารที่จำเป็น ดูที่นี่ เลือกวันและเวลาที่ต้องการแล้วนำไปยื่นที่ TLS (ตึกสาธรซิตี้ ชั้น 12) ตรวจเอกสาร - ชำระเงิน - ถ่ายรูป - เก็บลายนิ้วมือเป็นอันเสร็จ สามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และสามารถเลือกที่จะไปรับเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แล้วที่สำคัญตอนนี้ยกเลิกการทดสอบภาษาแล้ว


จบขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ยุ่งยาก แต่ถูกต้องตามกฎหมายไทยและฝรั่งเศส ที่สำคัญอย่าลืมบริษัทแปลภาษาฝรั่งเศสที่มีนักแปลได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สุขโข แปลภาษา เรามีนักแปลที่ได้รับการรับรองจากประเทศฝรั่งเศส สอบถามโทร 055 697 155

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=90146 http://rosetoshare.blogspot.com/2013/03/blog-post.html http://www.visapass-travel.com

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com


bottom of page