top of page

ขั้นตอนการรับรองเอกสารภาษาฝรั่งเศส


เกือบจะทุกคนมีความสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องนำเอกสารไปรับรองที่กงสุลและสถานทูต บางครั้งสับสนว่าต้องไปรับรองที่ไหนกันแน่ วันนี้เรามีคำอธิบายเล็กน้อยจากคุณ am_am (นามแฝงใน Ladyinter) รับรองว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปและเหตุผล อธิบายได้อย่างละเอียด

ขั้นตอนสำหรับคนที่ต้องการแปลเอกสารไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อนำไปใช้ที่ฝรั่งเศส 1.นำสำเนาพร้อมต้นฉบับเอกสารไทยไปรับรองว่าเป็นสำเนาจากต้นฉบับตัวจริง ที่กงสุลไทย (แจ้งวัฒนะ) 2.เมื่อได้ตราประทับจากกงสุลไทยแล้วเอาไปให้บริษัทแปลที่สถานทูตฝรั่งเศสยอมรับ(ดูรายชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ในเว็ปไซต์สถานทูตฯ) เพื่อแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส 3.นำเอกสารที่แปลภาษาฝรั่งเศสเสร็จเรียบร้อยแล้วแนบพร้อมสำเนาต้นฉบับภาษาไทยที่มีรอยประทับตราของกงสุล นำไปยื่นที่กงสุลฝรั่งเศส (เจริญกรุง) เพื่อประทับตรารับรองคำแปลภาษาฝรั่งเศส (เขาจะเย็บเอกสารทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันและประทับตราเอกสาร) ถ้ามีครบทั้งสามข้อนี้เรียบร้อย สามารถนำไปใช้ที่ประเทศฝรั่งเศสได้


เอกสารฝรั่งเศสมาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อใช้กับหน่วยงานที่ไทย 1.นำเอกสารภาษาฝรั่งเศสไปแปลเป็นภาษาไทยกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตฝรั่งเศส(ดูรายชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ในเว็ปไซต์สถานทูตฯ) 2.นำเอกสารที่แปลภาษาไทย ไปยื่นที่กงสุลฝรั่งเศส (เจริญกรุง) เพื่อประทับตรารับรองคำแปล 3.นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นรับรองอีกครั้งที่กงสุลไทยแจ้งวัฒนะ สามารถนำไปใช้ยื่นกับหน่วยงานไทยได้


ขั้นตอนอาจจะดูวุ่นวาย เพราะต้องไปประทับตรารับรองหลายครั้ง เพราะถ้าเป็นเอกสารภาษาต่างชาติ หน่วยงานไทยไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที จะสามารถนำไปใช้ได้ต่อเมื่อมีตราประทับว่าผ่านการรับรองคำแปลจากกงสุลไทยแจ้งวัฒนะ

คิดง่าย ๆ ถ้าเรานำเอกสารต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสพร้อมกับคำแปลภาษาไทยไปให้กงสุลไทยแจ้งวัฒนะรับรองเลยโดยตรง จะไม่ได้รับตราประทับอย่างแน่นอน เพราะ กงสุลไทยไม่รู้จักเอกสารภาษาต่างชาติ (นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ไม่รู้ว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม จึงจำเป็นต้องได้รับตรารับรองจากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อรับรองว่าเอกสารจากราชการฝรั่งเศสจริง เมื่อเอกสารมีตราประทับทั้งสองข้อแล้ว ถือว่าเอกสารนี้เชื่อถือได้ตามกฏหมายไทยสามารถใช้เอกสารนี้ยื่นกับหน่วยงานราชการไทยได้


ส่วนเอกสารไทยจะไปใช้ที่ฝรั่งเศสก็เหมือนกัน ประเทศฝรั่งเศสไม่รู้จักเอกสารไทย จึงไม่รู้ว่าเอกสารนี้จริงหรือปลอม จึงต้องดูที่ตราประทับรับรองของกงสุลฝรั่งเศสในประเทศไทยเป็นหลัก ส่วนกงสุลฝรั่งเศสจะประทับตรารับรองให้ได้นั้น เอกสารต้องแปลโดยบริษัทแปลที่สถานทูตยอมรับเพราะเค้าไม่สามารถเข้าใจภาษาไทย สถานทูตจึงต้องเลือกบริษัทแปลที่มีนักแปลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนที่ไว้ใจได้ในการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสพร้อมกับรับรองคำแปลเพื่อยืนยันตัวตนของบริษัทนั้น และก่อนแปลต้องนำไปให้กงศุลแจ้งวัฒนะรับรองว่าเป็นเอกสารจากราชการไทยจริง เพราะคนแปลต้องแปลเลขรับรองของกงศุลแจ้งวัฒนะลงไปในเอกสารด้วย เพื่อแสดงให้กงสุลฝรั่งเศสทราบว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยราชการไทยจริง กงสุลฝรั่งเศสถึงจะยอมประทับตราให้


นี่คือขั้นตอนการรับรองเอกสารราชการฝรั่งเศสที่สามารถใช้ในประเทศไทย และสามารถใช้เอกสารราชการไทยในประเทศฝรั่งเศสอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ละขั้นตอนมีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องรับรองแล้ว รับรองอีก เพราะฉะนั้นก่อนแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสควรเลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส นอกจากจะไม่เสียเวลาแล้วยังช่วยประหยัดเวลาในการยื่นเอกสารอีกด้วย สอบถามการแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสที่ 055 697 155

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=33908

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com


bottom of page