top of page

คำถามที่พบบ่อย | FAQ.1. สำนักงานสุขโข แปลภาษา จะประทับตรารับรองให้ด้วยหรือไม่?

ตอบ สุขโข แปลภาษา มีตรารับรองคำแปลจากบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีตรารับรองจากนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก หากมีตราประทับรับรองจากสถานทูตทั้งสามประเทศนี้ สามารถนำเอกสารไปยื่นกับสถานทูตได้ มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะไม่รับพิจารณาเอกสาร

2. เอกสารที่แปลจากสุขโข แปลภาษา นำไปยื่นคำร้องกับทางสถานทูตได้หรือไม่? ตอบ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของสถานทูตแต่ละประเทศ กรุณาศึกษากฎระเบียบของสถานทูตนั้น ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เช่น สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ประเทศทั้งสามนี้ หากมีเอกสารที่แปลโดยนักแปลซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากสถานทูต เจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณาเอกสาร จึงต้องแปลเอกสารกับนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเท่านั้น

3. เอกสารที่แปลโดยสุขโข แปลภาษา นำไปใช้ได้เลยหรือไม่ หรือต้องขอการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลก่อน? ตอบ ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารดังกล่าวใช้เพื่ออะไร ส่วนใหญ่การรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า การจดทะเบียนสมรส การขออนุญาตทำงาน บางประเทศใช้แค่ตรารับรองการแปลของบริษัทก็เพียงพอ เช่น ประเทศออสเตรเลีย กรุณาศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ ก่อนที่จะส่งเอกสารมาให้ทางเราแปล เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

4. สุขโข แปลภาษา มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศหรือไม่?

ตอบ เราเสนอบริการแปลภาษาแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่คุณไม่สามารถไปยื่นขอการประทับตรารับรองการแปลจากกรมการกงสุลเองได้ เรายินดีรับหน้าที่ตั้งแต่การแปล จนถึงการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยที่คุณไม่ต้องไปยื่นด้วยตัวเอง

5. ใช้เวลาการรับรองเอกสารจากฝ่ายกงสุลกี่วัน?

ตอบ โดยปกติแล้ว การรับรองเอกสารใช้เวลา 3 วันทำการ และบริการแบบด่วน 1 วันทำการ (ไม่รวมกรณีถูกแก้เอกสาร)


6. รับ/ส่งเอกสารได้ด้วยวิธีใดบ้าง?

ตอบ เราสามารถรับ/ส่งเอกสารให้คุณได้ 2 วิธี คือ

1. ที่สำนักงานสุขโข แปลภาษา โดยตรง

2. ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

7. เหตุใดจึงส่งเอกสารที่แปลแล้วทางอีเมลไม่ได้?

ตอบ เอกสารที่แปลแล้วจะต้องมีตราประทับของบริษัทและลายมือชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองตัวจริงเท่านั้น

8. ใช้ระยะเวลาในการแปลนานเท่าใด?

ตอบ ถ้าเป็นเอกสารทางราชการทั่วไปที่มีเนื้อหาไม่มากนัก เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใช้เวลา 1-2 วัน

เอกสารสำคัญทางราชการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาต่าง ๆ ใช้เวลา 4-5 วัน

บทความ วิทยานิพนธ์ ต้องส่งมาให้นักแปลพิจารณาก่อนล่วงหน้า

ทั้งนี้ ระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งต้นฉบับมาให้เรา หากเป็นงานด่วน เรายินดีเร่งดำเนินการ แต่จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 30-35% จากราคาปกติ

9. หากต้องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ ในกรณีที่ต้องการแปลเอกสารด่วน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรุณาส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาทางอีเมลหรือไลน์เพื่อให้ทีมงานของเราประเมินราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการติดต่อขอรับการแปลและการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

10. มีอัตราค่าบริการเท่าใด?

ตอบ โดยปกติแล้ว อัตราค่าบริการแปลไทย-อังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

ภาษาฝรั่งเศสเริ่มต้นที่หน้าละ 600 บาท

11. หากประสงค์ใช้บริการสุขโข แปลภาษา จะติดต่อช่องทางใดได้บ้าง?

ตอบ คุณสามารถโทรติดต่อทีมงานของเราที่ 055 697 155 หรือ 093 315 4000 หรือส่งเอกสารที่ประสงค์ให้แปลและรับใบเสนอราคาได้ที่

คุณสามารถส่งข้อความถาม-ตอบ หรือส่งไฟล์ให้กับทีมงานของเราได้โดยตรง เรายินดีให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

รูปภาพจาก : http://www.newtampamasjid.org/blog/2015/12/7/frequently-asked-questions-with-answers-when-terrorism-strikes

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com


bottom of page