top of page

ดอกไม้ในวันแรงงานในต่างประเทศมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยหลายประเทศกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม หรือ "May Day" เป็นวันแรงงานซึ่งเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในช่วงฤดูเพาะปลูก จึงจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลอง และพิธีบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าดลบันดาลให้ผลผลิตทางการเพาะปลูกดี ต่อมา ประเทศอุตสาหกรรมหลายแห่งทั่วโลกกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดตามประเพณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่สร้างผลสำเร็จนานับประการในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433 หลายประเทศทางแถบตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานสากล รวมถึงประเทศไทยด้วย


ในประเทศฝรั่งเศส มีดอกไม้ที่จะออกดอก ปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งทุกคนเฝ้ารอจะนำมามอบให้กันในวันที่ 1 พฤษภาคม จึงถือเป็นดอกไม้ประจำวันแรงงาน (La fête du travail) เรียกว่า ดอก Muguet (Lily of the valey) หรือ Our lady’s tear เพราะเชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ที่ผลิขึ้นจากหยาดน้ำตาของพระแม่มารีที่หยดลงบนไม้กางเขนซึ่งใช้ตรึงพระเยซู บ้างก็ว่าเติบโตขึ้นจากเลือดของเซนต์เลียวนาร์ด ที่กระเซ็นลงบนพื้นดินขณะต่อสู้กับมังกร โดยชาวฝรั่งเศสเชื่อกันว่า ดอกมูเกร์ เป็นดอกไม้อันนำมาซึ่งความสุข และนิยมนำมามอบให้กันในวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นวันแรงงาน เพื่อนำพาความสุขมาสู่กันและกันในการทำงานต่อไป


 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1367391612 http://idofragrance.com/

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 หรือ 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page