top of page

วันแมวโลก | World Cat Day“วันแมวโลก” หรือวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี กลุ่มคนเลี้ยงแมวในหลายพื้นที่ทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการดูแลเหล่าแมวเหมียวเป็นพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “วันแมวโลก” โดยเชื่อว่าเจ้าเหมียวเหล่านี้คือเพื่อนแท้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแสนนาน จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (IFAW) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักมากขึ้น ถึงปัญหาที่แมวต้องเผชิญจนนำไปสู่การลดจำนวนแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือทารุณ ซึ่งในหลายประเทศให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่บ้านพักพิงสัตว์จะจัดกิจกรรมขายของที่ระลึก หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนรับอุปการะแมว เป็นการทำบุญและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของบ้านพักพิงสัตว์ไปด้วย แต่สิ่งเดียวกันที่กลุ่มบุคคลผู้รักแมวจะทำคือการนำอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ไปให้กับแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือแม้กระทั่งรับแมวไปเลี้ยง หากใครอยากจะรับน้องเหมียวไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวละก็ วันนี้คงจะเป็นวันที่เหมาะที่สุดอย่างแน่นอน


 

Posted by SUKO Translation แหล่งที่มา youtube รูปภาพจาก https://www.pptvhd36.com

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 หรือ 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page