top of page

เราคือ สุขโข แปลภาษา


สุขโข แปลภาษา มุ่งพัฒนาศักยภาพทีมนักแปลอยู่เสมอ เราส่งนักแปลเข้าร่วมฝึกอบรมการแปลกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปก็คือความสามัคคีของหมู่คณะ สุขโข แปลภาษาจะเดินหน้าต่อไปได้ เมื่อทุกคนในทีมรักใคร่กลมเกลียว เชื่อใจกัน สามัคคีกัน จึงเกิดกิจกรรม SUKO Team Building ประกอบด้วยผู้บริหาร ทีมนักแปล และการตลาด เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บรรยากาศกิจกรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เล่นเกม ทานบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำที่โรงแรม So Sofitel Bangkok นั่งเรือหางยาวชมแม่น้ำเจ้าพระยา และกิจกรรมการชิมไวน์ ช่วยให้ทีมผู้บริหาร นักแปล และการตลาดมีโอกาสพูดคุย และทำความรู้จักกันมากขึ้นนอกเวลางาน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักแปล สุขโข แปลภาษา ส่งประวัติส่วนตัว ผลการศึกษา ได้ที่ contact@suko-thai-translation.com

Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page