top of page

รับสมัครนักแปลประจำ 2 ตำแหน่ง(ไม่รับพนักงานอิสระ/ฟรีแลนซ์)

นักแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 1 ตำแหน่ง

นักแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการแปลภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส

  • หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการแปล

  • มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในเกณฑ์มาตรฐาน

  • มีภูมิลำเนาใกล้เคียง จ.สุโขทัย (หรือสามารถทำงานที่ จ.สุโขทัยได้โดยไม่มีอุปสรรค)

เงินเดือน และสิทธิประโยชน์

  • เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

  • โบนัส 1 เดือน (หากทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ 1 ปี)

  • หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์ หรืออาทิตย์-จันทร์)

  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่กฎหมายกำหนด

  • สิทธิการลาป่วย ลากิจ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  • สามารถสะสมชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา (OT) เพื่อใช้เป็นวันหยุดได้

ส่งประวัติย่อ และหลักฐานการศึกษา เพื่อสมัครงานได้ทาง contact@suko-thai-translation.com

สถานที่ทำงาน

บริษัทสุขโข แปลภาษา (บริษัท เลอ ชาร์แดง เดอ สุขโข จำกัด)

121/8 หมู่ 3 ชุมชนลิไท ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทร. 0-5569-7155

สุขโข แปลภาษา ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

สถานทูตลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

http://www.suko-thai-translation.comComentários


bottom of page