top of page

Work from home(town) ถึงอยู่ไกลแต่งานยังคงเดินต่อไป...


เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ระบบ การทำงานของสุขโข แปลภาษา ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งนั่นคือการ Work From Home หรือเรียกว่า “การทำงานที่บ้าน” อย่างไรก็ตามยังคงมีพนักงานบางส่วนประจำการอยู่ที่ออฟฟิศ แต่เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้ขอความร่วมมือให้พนักงาน ทุกคนที่สะดวกทำงานจากที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด กลับไปทำงานที่บ้านของตน และต่อจากนี้จะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์และข้อดีข้อเสียของการทำงานอยู่ที่บ้าน ดังนี้


ช่วงแรกของการกลับมาทำงานที่บ้านอาจรู้สึกไม่ชินกับสภาพแวดล้อมที่จะต้องใช้เป็นที่ทำงาน และต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวพอสมควร แต่โดยรวมแล้วการทำงานที่บ้านยังคงดำเนินไปตามปกติเหมือน การทำงานที่ออฟฟิศ สิ่งที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยและเป็นข้อดีของการทำงานอยู่ที่บ้าน คือ

1. การแต่งกายที่ไม่ต้องแต่งเป็นทางการมาก

2. มีเวลาทำธุระส่วนตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น เพิ่มเวลานอน มีเวลารับประทานอาหารเพิ่มขึ้น

3. ช่วยลดเวลาการเดินทางไปทำงาน

4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในบางส่วน เช่น ค่าอาหาร และค่าเดินทาง

5. มีเวลาเติมเต็มความสุขให้แก่ครอบครัว

สำหรับข้อเสียของการทำงานที่บ้าน มีดังนี้

1. อุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่ครบถ้วน เช่น เก้าอี้ออฟฟิศที่ถูกสุขลักษณะซึ่งช่วยป้องกัน การเกิดออฟฟิศซินโดรม และความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ต/Wifi

2. สภาพอากาศร้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหากที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ

3. เสียสมาธิได้ง่ายกว่าการทำงานที่ออฟฟิศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

4. การสื่อสารที่ยาก/ลำบากเนื่องจากไม่สามารถพูดคุยกันแบบเผชิญหน้ากันได้โดยตรง จึงทำให้การทำงานบางประเภทเกิดปัญหาหรือความล่าช้า ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง ประเด็นที่สำคัญ


เนื่องจากสุขโข แปลภาษา ได้เปลี่ยนวิธีการประชุมแบบพบปะเป็นการประชุมผ่านแอปพลิเคชันสไกป์ แม้จะสามารถทำงานร่วมกันหรือประชุมงานได้ตามปกติ แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารทางออนไลน์คือ เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ทำให้มีเสียงขาดหายหรือภาพไม่ชัดเจน

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สุขโข แปลภาษาขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน และ ผู้ที่ทำงานที่ออฟฟิศหรือในที่ทำงานตามปกติ ให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 อยู่เสมอ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


Line ID: @suko.translation

โทร 055 697 155 หรือ 093 315 4000

Comments


bottom of page