top of page

แปลเมนูอาหาร (Food menu)

ร้านอาหารในประเทศไทย คุณสามารถดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติได้ด้วยการแปลเมนูอาหาร!


หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารที่กำลังประสบปัญหาด้านการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติเรื่องเมนูอาหาร ที่บางครั้งก็ยากเกินจะอธิบาย ปัญหานี้จะหายไปอย่างแน่นอนหากทุก ๆ เมนูของคุณได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ


สำหรับชาวต่างชาติผู้ไม่คุ้นเคยกับอาหารไทย ย่อมกังวลว่าจะมีส่วนผสมที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือที่ไม่สามารถทานได้ ทำให้ความกระตือรือร้นในการลิ้มลองอาหารในร้านลดน้อยลงจนคุณอาจสูญเสียลูกค้ารายนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ในทางกลับกัน หากมีคำอธิบายเมนูเป็นภาษาสากลที่เข้าใจได้ เช่น ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จะช่วยเพิ่มลูกค้าต่างชาติของคุณมากขึ้นสุขโข แปลภาษา สามารถช่วยคุณแปลเมนูในร้านได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และดึงดูดใจลูกค้า เรายังให้บริการทำกราฟิก ดีไซน์ และปรับสไตล์เมนูอาหารให้ดูดีเข้ากับร้านอาหารของคุณ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าทานมากยิ่งขึ้น


ง่ายและรวดเร็ว!

หากคุณต้องการแปลเว็บไซต์เป็นภาษาไทย ฝรั่งเศส หรือ อังกฤษ ไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องเดินทางมาหาเรา เพียงแค่คุณส่งเอกสารของคุณผ่านทางอีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ หรือทางไปรษณีย์ ไม่ว่าช่องทางไหน ๆ เราก็พร้อมจะบริการคุณทันที


Posted by SUKO Translation

 


SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.


Line ID: @suko.translation

055-697-155 | 093-315-4000 www.suko-thai-translation.com

Comments


bottom of page